Op initiatief van een Franse en een Duitse oud- onderzeebootcommandant is in1962 de ISA als informeel samenwerkingsverband van nationale Onderzeedienst(reünisten-)verenigingen opgericht, met als doelstelling herdenking van de gevallenen en verzoening tussen (voormalig) OZD- personeel van landen die elkaar in WO II hadden bevochten. Gaandeweg hebben zich ook andere landen bij de ISA aangesloten, zodat er nu ruim 25 landen in zijn vertegenwoordigd,sommige met meerdere afdelingen. Ook betrokkenen die niet lid zijn van een nationale OZD- vereniging, maar een nauwe band hebben met ‘hun’ onderzeedienst, kunnen aan de jaarlijkse bijeenkomsten deelnemen. Deelname geschiedt op eigen kosten en de meeste deelnemers combineren deze reünies met een vakantie. Ook een groeiend aantal actief dienenden maakt van deze gelegenheid gebruik.

De eerste bijeenkomst vond plaats in Parijsin 1962. Dit jaar viel Italië de eer te beurt om de vijftigste reünie te organiseren. Deze werd gehouden in Catania opSicilië van 20 t/m 24 mei. Er waren 301 deelnemers, waaronder veel partners, uit 20 landen. Van Nederlandse zijde namen deel de echtparen Van Waning, Boonstra en Bussemaker. Wij zijn met grote hartelijkheid opgenomen in deze wereldwijde vriendenkring van onderzeedienstmensen, waarvan sommige al sinds decennia bijeenkomsten bijwonen.

Maandagavond 20 mei vond een gezellige receptie plaats op een zonnig terras naast een aanlokkelijk zwembad van het hotel. Daarna volgde een buffet gedurende welke, met enig ceremonieel, de bijeenkomst officieel is geopend. Dinsdagwas een excursie georganiseerd naar het boeiend archeologisch park in Syracuse. Op de terugweg daarvan is een bezoek gebracht aan de Britse militaire begraafplaats voor gevallenen in WO II. Onze delegatieleider, Jan Willem van Waning (ex-commandant Hr. Ms. Zeehond), had voor vertrek naar Sicilië van Mw. Baaij Sterkenburg, dochter van KLTZ J.J.M.Sterkenburg, het verzoek gekregen om daar het graf van haar vader te bezoeken. Sterkenburg is, als commandant van de kanonneerboot Hr. Ms. Soemba, bij de geallieerde invasie van Sicilië in 1943 dodelijk gewond door Duits tegenvuur vanaf het eiland. Wij hadden in de bus onze mede-inzittenden (voornamelijkBritten) uitgelegd wat de bedoeling was en zo verspreidde men zich over het ereveldop zoek naar het graf, dat snel was gevonden. Daar is, samen met onze Britse vrienden, overste Sterkenburg herdacht en, met hem, alle daar aanwezige gesneuvelden. Op de verdere terugweg is op een aantrekkelijke locatie een heerlijke lunch genuttigd, begeleid door muziek.

’s Avonds vond, in kleinere kring, een herdenking plaats van gesneuvelde OZD vaders;vooral voor Katja Boonstra-Blom en mij een aangrijpend gebeuren. Haar vader sneuvelde aan boord Hr.Ms. KXVI, de mijne op Hr. Ms. O16.

Woensdag was er een excursie naar de vulkaan Etna; daar konden de sportievelingen,na een verre busklim, het laatste deel naar de krater (3300 m.) lopend afleggen.Wij maakten op 2000 meter eenkleinere wandeling door het indrukwekkend vulkaanlandschap alvorens gezamenlijk werd geluncht. ’s Middags isTaormina bezocht, één der fraaiste oordenvan het eiland en een grote toeristische trekpleister vanwege het Griekse amfitheater en de mondaine winkelstraat. In het stadspark staat een meervoudig monument ter ere van de Italiaanse gevallenen in beide Wereldoorlogen. Bij de tweemans onderzeeboot van het type waarmee Italianen in 1941 in de havenvan Alexandria twee Britse slagschepen (gelukkig ondiep) tot zinken brachten, herdachten wij deze dappere onderwaterstrijders.

Vrijdag was de belangrijkste dag van de bijeenkomst, bestemdvoor het bewijzen van eer aan álle omgekomen submariners en het bevestigen van de onderlinge vriendschapsbanden. Het belang van deze reünies is door het hoofd van de Britse delegatie treffend verwoord: ”My 31 years of working to bring submariners worldwide to become ONE, is being fulfilled. We started with four countries and there are so many countries joining. Submariners are the only service group that has this affiliation to each other. Every submarinerhas a common enemy: the sea“.De plechtigheid vond plaats bij de ‘Monumento  ai caduti del mare’, een mooie locatie met uitzicht op zee, in aanwezigheid van o.a. de burgemeester ende Italiaanse BDZ en COZD. De delegatieleiders stonden in een rij opgesteld met ieder een eigen vlaggendrager achterzich. Zij hielden een korte toespraak nadat de marinekapel een gedeelte van hunvolkslied had gespeeld waarbij de, eveneens in smetteloos wit geklede, erewacht het geweer presenteerde. Van Waning memoreerde onze gezamenlijke herdenkingen in voorgaande dagen en uitte onze dankbaarheid voor de geboden grote gastvrijheid. Twee marinehelikopters maakten een flight- pass. Daarna volgde een kranslegging op zee met een Italiaanse onderzeeboot, en een uitgebreide lunch op twee naast elkaar afgemeerde marineschepen.

’s Avonds was er, tot slot, een bruisend diner dansant waarbij geschenken zijn uitgewisseld. De van COZD voor deze gelegenheid meegekregen speciale OZD fles whisky is dankbaar in ontvangst genomendoor de hoofdorganisator van dit ‘congres’. De ‘ISA-trofee’ is door het hoofd van de Italiaanse delegatie overgedragen aan zijn collega van het volgende gastland, zijnde Griekenland. Dit land ontvangt de ISA van 28 mei t/m 1 juni 2014 in Athene,

zie: http://isa-greece-2014.com/page2.php

Hierna zijn de jaarlijkse bijeenkomsten,telkens eind mei, gepland in Engeland (Portsmouth), Kroatië (Pula) en Rusland (St. Petersburg). Ons voornemen om een groep ISA/NL op te richten is met vreugde ontvangen door andere leden. Voor verdere informatie over ISA

zie: www.submariners.orgofhttp://isausa.org

Henk Bussemaker