Dear fellow submariners and all our friends.

We have been entrusted to hold the 54th International Submariners Congress in the Naval Capital of Russia. It is due in St. Petersburg from 5th to 12th of June 2017.

We have been designing an exciting and interesting program for you during your stay with us.

As well as Naval Capital, St Petersburg is also considered to be Cultural Capital of Russia. We would like to show you most famous sights of the city, such as the Hermitage, Peter and Paul Fortress, St. Isaac Cathedral. You will visit Peterhof museum complex and the famous Amber Room in Pushkin.

You are welcome to arrive on the 5th of June. The cultural part of the Congress will continue for three days beginning from the 6th of June.

The Official part of the Congress will start in the evening of 8th and according to congress tradition will last for 4 days ending with a traditional Gala Dinner and closing party on the 11th.

During the official part you will see St. Petersburg as a naval capital. You can visit naval fortress Kronstadt with its Naval Cathedral, the new Central Navy Museum of Russia, the legend of Russian fleet the cruiser “Aurora”, the Narodovolets D-2 submarine and C-189 Whiskey Class submarine. We will honor the memory of fallen submariners in St. Nicholas Naval Cathedral and Kursk Submarine Memorial in Serafimovskoe Cemetery.

More information is to be found on the Congress website. We offer you accommodation in hotels “St.Petersburg” and “Azimut”.

We are happy to inform you, that the Ministry of Foreign Affairs of Russia has approved humanitarian visas for all the participants of the Congress. This visa type is much cheaper and easier to get.

Welcome aboard!

With respect and best regards,

Captain Igor Kurdin.

portsmouth_02Van 18 mei tot en met 21 mei is voor de 52ste keer het International Submariners Association (ISA) Congress gehouden. Het congres heeft als doel wereldwijd actief dienende en post actieve submariners bij elkaar te brengen. Soms schuiven ook mensen aan die op andere wijze een band met de onderzeedienst hebben, vaak vanwege een familieband of een uitgesproken interesse voor onderzeeboten. Deze keer waren zo’n 200 deelnemers uit 21 landen bijeen in het gastvrije Portsmouth. Alhoewel het gezelschap vooral uit gepensioneerden bestaat tref je er toch mensen in alle leeftijden, van 25 tot 95. Sommigen zijn hier voor de eerste keer bij, anderen hebben al meer dan 25 congressen meegemaakt. Nederland werd deze keer vertegenwoordigd door een gevarieerd gezelschap, bestaande uit Ben en Katja Boonstra (Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945), Henk (zoon oud commandant Hr.Ms. O16) en Elly Bussemaker. Head of Delegation was KTZ (RSD) Ruurd van Rooijen, en KLTZ (RSD) Jouke Spoelstra was de jongste. Ook Margot Grosse-Randshuizen, weduwe van een in Nederland wonende Britse oud-onderzeebootman, was weer van de partij.

(meer…)

athens_2014De ”International Community of Submariners Associations” (ISA) is van 28 mei t/m 31 mei 2014 in Athene bijeen geweest.

In nummer 125 van K.V.O. (pag. 7) is het verslag van de vorige bijeenkomst (ISA) opgenomen waarin ook de doelstellingen van de ISA zijn aangegeven. In het kort behelzen zij de verzoening tussen de voormalige vijanden en de herdenking van de gevallenen, ongeacht hun nationaliteit. In dit opzicht is de ISA uniek. Geen andere vereniging, voor zover bekend, heeft deze doelstellingen als uitgangspunt. Nadere informatie over de ISA en de conventies is te vinden in het bovengenoemde verslag en via www.submariners.org

In nummer 126 van K.V.O. is melding gemaakt van de oprichting ISA/NL, waarvan alle leden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst in Athene met uitzondering van dhr. van Waning die zich reeds veel eerder had gecommitteerd aan werkzaamheden elders waar hij niet gemist kon worden. Ruurd van Rooijen, eveneens een voormalig onderzeeboot commandant, trad op als delegatieleider; een taak die hij met verve vervulde.

De volgende bijeenkomst zal plaats vinden van 18 t/m 21 mei 2015 in Portsmouth (Engeland). Een van de vaste onderdelen van de ISA bijeenkomsten is een indrukwekkende ceremonie waarbij de wereldwijd gesneuvelde onderzeedienstmensen worden herdacht. Andere programmapunten zijn o.a. een bezoek aan de “Portsmouth Historic Dockyard” waar de Mary Rose, H.M.S. Victory en H.M.S. Warrior te bewonderen zijn, Arundel Castle met zijn mooie tuinen en een boottocht. Daarnaast de welkomst cocktail en het galadiner. Het bestuur van de ISA/ NL hoopt dat velen zich zullen opgeven, gezien de potentie en de geschiedenis van de Nederlandse Onderzeedienst. Informatie en opgave via http://www.isa-greatbritain-2015.com of isa.netherlands@gmail.com

(meer…)

Op initiatief van een Franse en een Duitse oud- onderzeebootcommandant is in1962 de ISA als informeel samenwerkingsverband van nationale Onderzeedienst(reünisten-)verenigingen opgericht, met als doelstelling herdenking van de gevallenen en verzoening tussen (voormalig) OZD- personeel van landen die elkaar in WO II hadden bevochten. Gaandeweg hebben zich ook andere landen bij de ISA aangesloten, zodat er nu ruim 25 landen in zijn vertegenwoordigd,sommige met meerdere afdelingen. Ook betrokkenen die niet lid zijn van een nationale OZD- vereniging, maar een nauwe band hebben met ‘hun’ onderzeedienst, kunnen aan de jaarlijkse bijeenkomsten deelnemen. Deelname geschiedt op eigen kosten en de meeste deelnemers combineren deze reünies met een vakantie. Ook een groeiend aantal actief dienenden maakt van deze gelegenheid gebruik.

(meer…)