athens_2014De ”International Community of Submariners Associations” (ISA) is van 28 mei t/m 31 mei 2014 in Athene bijeen geweest.

In nummer 125 van K.V.O. (pag. 7) is het verslag van de vorige bijeenkomst (ISA) opgenomen waarin ook de doelstellingen van de ISA zijn aangegeven. In het kort behelzen zij de verzoening tussen de voormalige vijanden en de herdenking van de gevallenen, ongeacht hun nationaliteit. In dit opzicht is de ISA uniek. Geen andere vereniging, voor zover bekend, heeft deze doelstellingen als uitgangspunt. Nadere informatie over de ISA en de conventies is te vinden in het bovengenoemde verslag en via www.submariners.org

In nummer 126 van K.V.O. is melding gemaakt van de oprichting ISA/NL, waarvan alle leden hebben deelgenomen aan de bijeenkomst in Athene met uitzondering van dhr. van Waning die zich reeds veel eerder had gecommitteerd aan werkzaamheden elders waar hij niet gemist kon worden. Ruurd van Rooijen, eveneens een voormalig onderzeeboot commandant, trad op als delegatieleider; een taak die hij met verve vervulde.

De volgende bijeenkomst zal plaats vinden van 18 t/m 21 mei 2015 in Portsmouth (Engeland). Een van de vaste onderdelen van de ISA bijeenkomsten is een indrukwekkende ceremonie waarbij de wereldwijd gesneuvelde onderzeedienstmensen worden herdacht. Andere programmapunten zijn o.a. een bezoek aan de “Portsmouth Historic Dockyard” waar de Mary Rose, H.M.S. Victory en H.M.S. Warrior te bewonderen zijn, Arundel Castle met zijn mooie tuinen en een boottocht. Daarnaast de welkomst cocktail en het galadiner. Het bestuur van de ISA/ NL hoopt dat velen zich zullen opgeven, gezien de potentie en de geschiedenis van de Nederlandse Onderzeedienst. Informatie en opgave via http://www.isa-greatbritain-2015.com of isa.netherlands@gmail.com

Op woensdag 28 mei j.l. vond de ontvangst van de delegaties plaats in het Hilton Hotel in Athene tijdens een cocktail party en aansluitend diner, waar de hoofden der delegaties een eerste bijeenkomst hadden. De delegaties werden verwelkomd door de president van de Hellenic Submariners Association, Napoleon Genovelis (Sbn. b.d.) en de Griekse delegatieleider Panagiotis Raditsas (Vadm b.d.). Donderdag werd een bezoek gebracht aan het Hellenic Maritieme museum gevolgd door een bezoek aan het War Museum. Hier werden de delegaties verwelkomd door de Chief of the Hellenic National Defence; General Kostaratas Nicmil en door de Commander Hellenic Submarines Command, Captain Vasileios Katsikas waar o.a. een film werd vertoond over de Griekse Marine. Deze musea zijn zeer interessant en duidelijk blijkt dat Griekenland een belangrijke zeevarende natie was en nog steeds is. Ook de Griekse Marine heeft een belangrijke rol gespeeld in het verleden en het heden, tijdens de oorlogen rondom Griekenland en de Balkan.

Na een welverdiende siësta werd een bezoek gebracht aan de tempel van Poseidon gevolgd door een diner in een plaatselijk restaurant. Vrijdag was voor velen in het gezelschap een belangrijke dag omdat de omgekomen collega’s herdacht werden die in onderzeeboten de dood hadden gevonden. Deze herdenking vond plaats op het terrein van de Aegean Sea Naval commando. Voor alle delegatieleiders was een vlaggendrager aanwezig met een vlag van de desbetreffende delegatie. Iedere delegatie leider hield een toespraak van ongeveer een minuut. Indien de toespraak gehouden werd in de eigen nationale taal was het voor velen moeilijk om hun gevoelens binnen een minuut te uiten en liep de tijdslimiet uit de hand. De locatie was echter prachtig en men kon van een mooi uitzicht genieten en de Griekse onderzeeboot bewonderen die varend op zee deel uitmaakte van de plechtigheid.

 

Uiteraard was een erewacht aanwezig en vele Griekse autoriteiten gaven acte de préséance. De toespraak van onze delegatieleider bevatte enige bijzondere elementen en Uw verslaggever vond deze zo belangrijk dat hij de toespraak integraal heeft overgenomen.

“It is an honour to be here at this memorial service and to speak on behalf of the Dutch delegation and the Dutch submariners association to remember all our submariners who lost their lives doing their duty whether as friends or former foes. Submariners have one real enemy, that is the sea where they do their duty below the surface in their closed environment. And that is what binds us all as one big family. And that is why we always remember our fallen comrades. We always say “let them rest in peace”. But recently it has come to our notice that unscrupulous treasure divers and scrap metal dealers are desecrating these war graves only for their financial gains without any respect for the sailors who rest in these graves. Therefore I call on all members of the International Submariners Association to do whatever they can to stop these practices and legally protect these war graves at sea. Our fallen comrades deserve it so they can rest in peace.”

Na de ceremonie werd door de delegatieleiders gezamenlijk een olijfboom geplant. Na afloop werd de lunch genoten in de Hellenic Armed Forces Officers Club, waarna werd teruggekeerd naar het hotel. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Naval Heritage Museum en werd de Pantserkruiser “Georgios Averof ”(9450 t.) bezocht.

De “ Georgios Averof” werd in Italië gebouwd en in 1910 door de Grieken gekocht en in dienst gesteld. Echter in 1906 was in Engeland H.M.S. Dreadnought al in dienst gesteld, waardoor alle slagschepen met een gemengde bewapening zoals de Georgios Averof als verouderd beschouwd werden. Toch heeft het schip nog goede diensten kunnen bewijzen omdat de tegenstanders ook niet over het modernste materiaal beschikten.

De delegatie leiders werden in klassieke auto’ s naar de kruiser vervoerd voor een vergadering en onze delegatie leider mocht meerijden in een Ford uit 1960. Tijdens de vergadering van de delegatie leiders werden de geplande bijeenkomsten in 2015 (Portsmouth, Engeland), 2016 (Pula, Kroatië) en 2017 (St. Petersburg, Rusland) bevestigd.

De voorzitter, Vice-admiral Panagiotis Raditsas, besteedde aandacht aan de oproep van Ruurd van Rooijen met betrekking tot de oorlogsgraven ter zee en besloten werd dat Van Rooijen een ontwerp zou maken voor een memorandum, dat door de voorzitter naar alle relevante organisaties gestuurd zou worden als het standpunt van de ISA. De tekst van dit memorandum kan worden opgevraagd via het secretariaat van ISA: isa.netherlands@gmail.com of tel: 0251 655307

Zaterdag werd de Acropolis bezocht met o.a. het Parthenon en de tempel van Athene. Na het bezoek aan het Acropolis Museum werd een lunch genoten in een eenvoudige taverne. Het was een vermoeiende dag en een welverdiende siësta volgde, wat wel nodig was want het eindfeest zou nog veel energie vereisen. Het viel Van Rooijen, die voor de eerste keer aanwezig was, op dat de sfeer uitstekend was onder de deelnemers en dat van enige animositeit tussen de honderden deelnemers uit 23 verschillende landen geen sprake was.

Het lawaai van het eindfeest overtrof het lawaai van het vorige Galafeest van de ISA in Italië. De Griekse muziek en de daarbij gepresenteerde dansen werkten zo aanstekelijk dat de avond door velen dansend werd doorgebracht. Een ontroerend moment was een onverwacht ingelaste toespraak door de ernstig zieke Britse deelnemer James Blakely. Blakely heeft gedurende de laatste twintig jaren een belangrijke rol gespeeld, niet alleen voor Groot Brittannië maar voor de gehele ISA. Tijdens het diner werd de ISA trofee met het bijbehorende ceremonieel overgedragen aan het hoofd van de Britse delegatie, als gastheren van de volgende bijeenkomst in 2015. Alles bij elkaar een goed georganiseerde, prettige en speciaal voor de Nederlandse delegatie nuttige bijeenkomst, voor herhaling vatbaar; het volgende jaar in Engeland.

Henk Bussemaker